Blaasontsteking mannen

Blaasontsteking bij mannen; kennis is macht!blaasontsteking mannen

De medische wereld slaat alarm. Voor het eerst in jaren is er een opvallende stijging bij het aantal blaasontstekingen bij mannen. Die plotse stijging wordt door experts hoofdzakelijk verklaard door onwetendheid. Ondanks de aandacht die een blaasontsteking bij vrouwen krijgt, wordt er amper stilgestaan bij de blaasontsteking bij mannen. Heel wat getroffen patiënten geven zo aan dat ze dachten dat een blaasontsteking bij mannen helemaal niet mogelijk was, maar niets is minder waar. Een nierbekkenontsteking bij mannen maakt jaarlijks een kleine acht miljoen slachtoffers; het is dan ook bevreemdend dat zo weinig mannen op de hoogte zijn van de mogelijke risicofactoren van een blaasontsteking bij mannen. Bekijk je de cijfers die horen bij het onderzoek naar de blaasontsteking bij mannen wat aandachtiger, dan valt ook het aantal oudere mannen dat getroffen wordt door een blaasontsteking op. Dat feit is echter wel makkelijk te verklaren. Een blaasontsteking bij mannen komt vaker voor naarmate mannen ouder worden; er zou namelijk een verband zijn tussen een zwakke prostaat en een blaasontsteking bij mannen.

blaasontsteking mannen

Blaasontsteking en seks; beter voorkomen dan genezen!

Een bijkomende verklaring voor het hoge aantal ontstekingen bij mannen kan gezocht worden bij het verband tussen een blaasontsteking en seks. Onderzoek wijst namelijk uit dat homoseksuele mannen vaker geconfronteerd worden met een blaasontsteking. De hogere mate van anale activiteit bij homoseksuele mannen zou een bepalende factor zijn bij een blaasontsteking en seks. Medici wijzen er dan ook op dat een blaasontsteking bij mannen makkelijk vermeden kan worden door bepaalde seksuele handelingen te vermijden. Let wel; ook bij heteroseksuele koppels die de anus in hun liefdesspel betrekken, komt een stijging van de blaasontsteking bij mannen vaker voor. Net zoals bij vrouwen wordt een blaasontsteking bij mannen voornamelijk veroorzaakt door schadelijke bacteriën afkomstig uit de darmen. Het verband tussen een blaasontsteking en seks wordt onmiddellijk verklaard als je weet dat contact tussen een penis in opwinding en de aars schadelijke organismen de kans geeft om de plasbuis binnen te dringen. Het verband tussen een blaasontsteking en seks doet afbreuk aan het romantische aspect dat bij fysieke liefde hoort, maar toch wees je maar beter op je hoede; een blaasontsteking bij mannen is een bijzonder pijnlijke kwestie!

blaasontsteking-mannen1

Een blaasontsteking bij mannen; terugkerende infecties!

Los van het verband dat er bestaat tussen de gemiddelde blaasontsteking en seks, kan een blaasontsteking bij mannen wijzen op een diepere oorzaak. Een blaasontsteking bij mannen kan zo een uiterlijk teken van een inwendige infectie zijn. Bovendien gaat het in dat geval vaak om een terugkerende infectie. Kan je ontsteking niet verklaard worden aan de hand van het verband tussen een blaasontsteking en seks en heb je na afloop van een antibioticakuur nog steeds last van aanhoudende symptomen, neem dan onmiddellijk contact op met je arts. Een terugkerende blaasontsteking bij mannen kan het gevolg zijn van verschillende nier- en prostaataandoeningen. Denk zo maar aan nierstenen of aan een vergrote prostaat. Een blaasontsteking bij mannen is niets waar je licht overgaat; sta stil bij je eigen gezondheid en het verband tussen een blaasontsteking en seks.