Nierstenen vergruizen

Nierstenen vergruizen? Overweeg alle opties!

Nierstenen kunnen je dagelijkse doen en laten ernstig verstoren. In tegenstelling tot een aantal andere lichamelijke ongemakken kan je bij nierstenen maar beter snel optreden. Een van de mogelijke opties is nierstenen vergruizen. Voor er sprake kan zijn van nierstenen vergruizen, moet een gespecialiseerde arts nagaan welke grote de nierstenen in kwestie hebben en of het geen nierontsteking is. Nierstenen vergruizen is immers alleen zinvol wanneer het gaat om grote exemplaren (zie hieronder). Met andere woorden; de strategie die achter nierstenen vergruizen schuilgaat, kan alleen gevolgd worden wanneer er wat te vergruizen valt. Nierstenen vergruizen gebeurt aan de hand van schokgolven verstuurd door een echo- of röntgenapparaat. De golven breken grote nierstenen af in kleine steentjes. Door nierstenen te vergruizen hopen artsen dat de steentjes het lichaam via de urine zullen verlaten. In dat opzicht beschouw je nierstenen vergruizen dan ook best als een opstap naar een uiteindelijke genezing. Zijn de stenen echter te klein om door vergruizing aangepakt te worden, dan kan nierstenen operatief verwijderen een bruikbare optie zijn.

nierstenen vergruizen

Nierstenen operatief verwijderen; het laatste redmiddel?

Nierstenen operatief verwijderen is vaak het laatste redmiddel bij dit ongemak. Artsen verkiezen alternatieve methodes zoals nierstenen vergruizen of het volgen van een strikt dieet boven nierstenen operatief verwijderen. In de medische cultuur waar we vandaag in opgroeien, klinkt een procedure zoals nierstenen operatief verwijderen betrekkelijk eenvoudig. Toch is het belangrijk om te beseffen dat elke operatie risico’s met zich meebrengt. Boven is het operatief verwijderen van nierstenen een bijzonder pijnlijke kwestie die niet altijd een permanente oplossing met zich meebrengt. Nierstenen operatief verwijderen of niet? Tijd voor belangrijke aandachtspunten!

  • Nierstenen operatief verwijderen gebeurt via een percutane ingreep; dat betekent dat de ingreep via “de huid” gebeurt. Net zoals bij nierstenen vergruizen is er bij nierstenen operatief verwijderen eigenlijk geen sprake van intensief snijwerk.
  • Aan de hand van röntgenfoto’s worden de nierstenen geïdentificeerd; in een later stadium gaat een uroloog de nierstenen operatief verwijderen. Dat doet hij door een holle buis via de huid in de nier te plaatsen. Op deze manier kan een arts de steen verwijderen. Blijkt de steen toch te groot? Dan kan er zelfs op dit moment nog gekozen worden voor nierstenen vergruizen. Natuurlijk wacht het medisch team dan niet tot het moment waarop de stenen het lichaam via de urine verlaten!
  • Nierstenen operatief verwijderen gaat gepaard met het inbrengen van een katheder. Dat voelt ongemakkelijk, maar de katheder speelt een belangrijke rol in het hele proces.
  • Het is perfect mogelijk dat er nog wat kleine nierstenen achterblijven na de operatie. Als alles goed is verlopen, plas je die steentjes enkele dagen later vanzelf uit.

nierstenen vergruizen

Nierstenen vergruizen of nierstenen operatief verwijderen?

Het is moeilijk om eenduidig aan te geven welke optie het meeste kans op succes heeft. Je doet er dan ook goed aan om alle mogelijkheden met een arts te bespreken. Vergeet niet dat beide procedures –nierstenen vergruizen én nierstenen operatief verwijderen- ook tot complicaties kunnen leiden. Gelukkig gaat het dan om kleine ongemakken die aangepakt kunnen worden met een antibioticakuur.